ורסנו-לוגו-כחול
   

לפני ואחרי

לפני טיפול

 

  אחרי ציפוי חרסינה
לפני   609_795aed202b7c2d02700824c72d94dd53.jpg

לפני טיפול

 

  אחרי ציפוי חרסינה
 609_34c9c7baf5afcddf4e236d95c56fbffa.jpg    609_f006536499af43c27448f31dc3ec49dd.jpg
לפני טיפול   אחרי כתרי זרקוניה
609_d7b095f3077d8e789ef550be1fc1b567.jpg    609_3a4e990c31cdb8fd99dd68794ec1995b.jpg
לפני טיפול   אחרי ציפוי חרסינה
 609_24b6e44d983c5585d327b3d4b4e9a31f.jpg    609_457ba2d2a95128d97424021381a3529f.jpg
לפני טיפול   אחרי כתרי זרקוניה
 609_ccdc465b64a4072a0486177d11f3010d.jpg    609_b4e0f1515cbf037feae689cb385a02df.jpg
לפני טיפול   אחרי כתרי זרקוניה
 609_787cb93d8c893eac4d223b2a9f2dc9ec.jpg    609_b1627ddbff09b804cdbba901d3acf2a7.jpg
לפני טיפול   אחרי ציפוי חרסינה
 609_876e9bb5eaf7820e94cff9934aab494b.jpg    609_077803395d20e78cadf844ddd94c39da.jpg
לפני טיפול   לאחר ציפוי חרסינה בשתי חותכות קדמיות ושיזור קומפוזיט בחותכת צדדית
 609_6cc0347f4c5f0dca3f24ebda508b8c88.jpg    609_567f467caee4776e390ffa684f6f8a46.jpg
ההשתלבות עם השיניים הטבעיות   כתרי זירקוניה בשיניים קדמיות
609_dc7a6268854d437fe00d54d15697f470.jpg    609_0c3a446f1f0e482b07b4a29652adb25d.jpg
לאחר קיבוע בעקבות חבלה   לאחר שחזור עם כתרי זיקרוניה
609_f0a7f4c8e5db97b6e2d5fd285d0115d0.jpg   609_9162798ac30fd156058f2fc24b5412af.jpg
כתרים לקויים לסת עליונה   לאחר ביצוע כתרי זירקוניה חדשים לסת עליונה
609_6661534405f64c98773ffedf8ba16477.jpg   609_f49446e60fa70b254d625cd94f904a0c.jpg
לפני שחזורים לסת עליונה   אחרי שחזור בכתרי זירקוניה
609_4ba8c729a3f27afe0f694c5d3a91bb0e.jpg   609_b458926ed07969f202f4dd1e2f02bb06.jpg
לפני   אחרי
609_09ea421e14e653fd267e3e98168aa36d.jpg   609_6e1dd040302ba4fd00854ff0bcaccc33.jpg

 

Powered by Zite ©